Jak osuszyć powietrze z kompresora?

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w wielu zakładach przemysłowych, bo ma ono szerokie zastosowanie, jest bezpieczne, ogólnodostępne i niejednokrotnie stanowi alternatywę dla energii elektrycznej. Ważne jednak, by stosować je razem z urządzeniami uzdatniającymi. I tak na przykład tym, co w sprawny sposób pomaga osuszyć powietrze z kompresora, są osuszacze ziębnicze. To właśnie one skutecznie eliminują wodę i parę wodną z powietrza emitowanego przez kompresor. Jest to działanie niezbędne, ponieważ wilgoć w przewodach instalacji sprężonego powietrza może doprowadzać do wielu strat.

Czym charakteryzują się osuszacze ziębnicze?

Osuszacze ziębnicze, które osuszają powietrze z kompresora, są obecnie traktowane jako standard techniki w systemach sprężonego powietrza. W tym celu wykorzystują one najbardziej ekonomiczną metodę, która opiera się na tym, że na skutek obniżenia temperatury sprężonego powietrza para wodna ulega kondensacji. Dzięki temu powstaje woda, a ta następnie jest odprowadzana z całego systemu. W takim działaniu zmniejszone zużycie energii może zaś wystąpić wtedy, gdy osuszacz posiadał będzie inteligentny układ sterowania. W urządzeniu ziębniczym stosowane są dwa typy wymienników ciepła:

  1. powietrze-powietrze,
  2. powietrze-zamrażanie.

Osuszacz wsysa powietrze i schładza je do takiego stopnia, by skraplała się para wodna. Gdy woda osiądzie w wymienniku, wystarczy ją wtedy odseparować i usunąć. Można tu zaobserwować, że powstałe powietrze jest wolne od wilgoci. W osuszaczach ziębniczych stosuje się odmiany freonu, które są bezpieczne dla środowiska, a maksymalna wydajność takiego sprzętu wynosi aż 70 tysięcy litrów powietrza na minutę. Głównym zadaniem osuszaczy zębniczych jest więc jak widać pozbywanie się pary wodnej i cząsteczek wodoru z powietrza sprężonego. Dzięki temu to opuszczające urządzenie jest zupełnie wolne od jakichkolwiek cząstek wilgoci. Osuszacze ziębnicze, czyli inaczej osuszacze kondensacyjne, są układami hermetycznymi. Nie wymagają one wymiany płynu chłodniczego i jedynymi elementami, które po jakimś czasie ulegają zużyciu są filtry powietrza. Są to zaś filtry, które odpowiadają za uzyskanie strumienia powietrza, które będzie nie tylko wolne od wody, ale też czyste.

Jak wybrać osuszacz ziębniczy?

Aby osuszanie powietrza z kompresora było naprawdę skuteczne, warto wiedzieć, że osuszacze ziębnicze osiągają najwyższą wydajność przy:

a) bardzo wysokiej wilgotności powietrza – ponad 80%,

b) temperaturze wynoszącej około 30 stopni Celsjusza (tak więc w dość wąskim zakresie wartości).

Można z nich oczywiście korzystać w innych warunkach, jednak trzeba mieć na uwadze to, że wtedy ich wydajność może być nawet o połowę niższa od zadeklarowanej przez producenta.

System suszący do kompresora powinien zostać wybrany przez profesjonalistę, to znaczy osobę zaznajomioną z technikami osuszania oraz z informacjami dotyczącymi aplikacji i stopnia wymaganej suchości. Jest to bowiem wiedza niezbędna do podjęcia tego rodzaju decyzji. Bardzo ważne jest na przykład odpowiednie określenie tzw. punktu rody.

Określanie go znacznie poniżej wymaganego poziomu może bowiem zwiększyć koszty początkowe, ale też koszty operacyjne. Jeszcze bardziej inwestycyjne może okazać się określanie punktu rosy na granicy wymagań układu (aplikacji). Czasami spotkamy się z wyłączeniem procesu albo uszkodzeniem produktu. W zakładach przemysłowych, przy oprzyrządowaniu najważniejsza staje się eliminacja z powietrza zjawiska kondensacji i zamarzania. Takie podejście umożliwia zaś ocenę tego, jaki punkt rosy będzie bezpieczny dla systemu sprężonego powietrza. Wybór właściwego systemu osuszania powietrza z kompresora, będzie wtedy jednocześnie wymagał między innymi wiedzy na temat: ciśnienia i temperatury powietrza wlotowego, maksymalnego średniego przepływu powietrza, temperatury powietrza otaczającego (i temperatury wody – kiedy kondensator jest nią chłodzony), a także wymaganego ciśnieniowego punktu rosy.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Pneumatik S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *