Postępowania arbitrażowe – sprawdź, co warto o nich wiedzieć!

Sprawy sporne z reguły kierowane są w pierwszej kolejności do sądu – to jednak nie jedyny dostępny sposób rozwiązywania konfliktów. Skuteczniejszą i tańszą alternatywą może stać się arbitraż. Kompetencje do rozstrzygania sporu jego strony przekazują wskazanym przez siebie arbitrom. To istotne o tyle, że takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko lepsze zrozumienie dla sprawy, ale także bardziej komfortowe warunki jej prowadzenia.

Zalety postępowania arbitrażowego

Arbitraż według prawa równy jest ugodzie sądowej lub wyrokowi sądowemu. Warto zauważyć, że polubowne metody zdecydowanie lepiej odbierane są zarówno przez opinię publiczną, jak i przez drugą stronę sporu – a w obecnej sytuacji prawnej mogą przynieść dużo korzyści. Z tych najbardziej widocznych wskazać można chociażby na jednoinstancyjność, szybkość, ale także, co niezwykle istotne, poufność. Arbitraż to rozwiązanie szczególnie korzystne właśnie dla przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej przez nich działalności.

Wybrać arbitra

Warto wiedzieć również, że sprawy przed sądem powszechnym są przydzielane sędziom losowo – w sądzie arbitrażowym natomiast, każda ze stron sama wybiera arbitra, czyli eksperta w dziedzinie, której prowadzony spór dotyczy. Dzięki temu zabiegowi arbitrzy rozumieją spór i jego strony zdecydowanie lepiej niż sędziowie państwowi, co pomaga w szybszym i skuteczniejszym rozwiązaniu problemu. Arbitraż to metoda dyskretna, gwarantująca poszanowanie dla tajemnic handlowych.

Czas na wagę złota

Przed przystąpieniem do arbitrażu warto jest zawsze zasięgnąć porady prawnej i skorzystać z usług prawnicze TGC, gdyż mimo polubownego rozwiązania sprawy, pomoc prawna na każdym etapie postępowania może wiele wnieść do jego końcowego rezultatu. Pamiętać należy, że postępowanie arbitrażowe trwa znacznie krócej niż sądowe, dlatego z udaniem się po taką pomoc nie należy długo zwlekać.

Sąd arbitrażowy upoważniony jest do rozstrzygania w sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej – wyjątkiem od tej zasady są jedynie sprawy alimentacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *