Bezpieczne inwestowanie na bezpieczną przyszłość

Wiele osób staje w obliczu pytania o to, jak inwestować swoje środki finansowe. Paleta możliwości jest bardzo szeroka, a wybór zależy od osobowości oraz indywidualnych oczekiwań inwestorów. Dla niektórych, jedyną słuszną i bezpieczną strategią jest trzymanie pieniędzy pod materacem lub w przysłowiowej skarpecie. Inni lokują środki na bardzo bezpiecznych lokatach bankowych lub kontach oszczędnościowych. Kolejni inwestują w nieruchomości, akcje, surowce, dzieła sztuki czy antyki. Jeszcze inni, uważając za najlepszą inwestycję w siebie i swoje dzieci, skupiają się na edukacji i rozwoju. Niezależnie od preferencji, warto pamiętać o dywersyfikacji portfela w celu zmniejszenia ryzyka. Zgodnie z zasadą „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”, należy stosować różnorodne opcje lokowania pieniędzy.

Dla osób inwestujących w akcje lub papiery dłużne idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług towarzystw inwestycyjnych. Wybór właściwego towarzystwa, w oparciu o jego doświadczenie i wyniki, zapewnia bezpieczeństwo powierzanych mu środków i optymalnie wysokie zyski. Efektywne inwestowanie na giełdach wymaga wiedzy, kompetencji i systematycznego śledzenia sytuacji na rynku. Samodzielne inwestowanie wiąże się więc ze sporym ryzykiem. Warto powierzyć decyzje inwestycyjne, profesjonalnym i doświadczonym specjalistom. Na rynku działa wiele towarzystw godnych zaufania inwestorów. Wśród nich, dużą popularnością cieszy się Generali Investments. Z myślą o swoich klientach oferuje bogatą ofertę świadczonych usług, szczególnie w zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych. W zależności od skłonności do podejmowania ryzyka oraz okresu inwestowania klienci mogą lokować swoje oszczędności w funduszach papierów dłużnych, funduszach akcji oraz funduszach mieszanych. Inwestycje na rynku papierów dłużnych dedykowane są osobom niezbyt skłonnym do ryzykownych posunięć. Są to inwestycje w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, które nie przynoszą spektakularnych zysków, ale są bardzo bezpieczne. Osoby oczekujące większych zysków i mogące zainwestować środki finansowe na okres minimum kilku lat, mogą wybrać fundusze mieszane, w których w różnych proporcjach, znajdują się zarówno akcje, jak i papiery dłużne. Zakup wyłącznie akcji, to inwestycja na minimum pięć lat, która wiąże się możliwością osiągnięcia znacznych zysków, ale również dużym ryzykiem poniesienia strat. Towarzystwa inwestycyjne lokują pieniądze klientów zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. W bogatej ofercie funduszy inwestycyjnych każdy klient znajdzie produkt dostosowany do swoich preferencji.

Interesującą propozycją towarzystw inwestycyjnych są również produkty finansowe służące skutecznemu oszczędzaniu na emeryturę. Są to: IKE – indywidualne konto emerytalne oraz IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Oba łączą w sobie oszczędzanie z korzyściami podatkowymi. Oferta ta jest idealna dla osób myślących o dodatkowym zabezpieczeniu na czas emerytury oraz szukających bieżących oszczędności w gospodarstwie domowym. Pieniądze gromadzone na IKE i IKZE są własnością oszczędzających i będę stanowić uzupełnienie dla świadczeń wypłacanych przez ZUS lub KRUS. Wpłaty na powyższe konta są zwolnione z podatku od zysków, przy zachowaniu rocznych limitów wpłat. Limity te liczone są w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce na każdy kolejny rok. Dla IKE limit ten wynosi 3-krotność prognozowanego wynagrodzenia, a dla IKZE 1,2-krotność .Wpłat na konta można dokonywać systematycznie lub na przykład raz w roku, pamiętając o powyższych limitach. Ponadto pieniądze wpłacane na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, co generuje mniejszy podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym. Warunkiem korzystania z tych udogodnień jest brak wypłat z konta do momentu osiągnięcia 60 lat w przypadku IKE i 65 lat w przypadku IKZE. Oczywiście pieniądze gromadzone na kontach można wypłacić wcześniej, z zachowaniem wypracowanych zysków, ale z utratą ulg podatkowych. Towarzystwa inwestycyjne posiadają ciekawe propozycje oszczędzania na emeryturę. Oferta Generali Investments dotycząca IKE i IKZE obejmuje cztery warianty inwestowania, dostosowane do charakteru i oczekiwań klientów. Mają oni do wyboru wariant bezpieczny, w którym papiery dłużne stanowią minimum 90% portfela, umiarkowany z przewagą udziału papierów dłużnych, dynamiczny z przewagą udziału akcji oraz indywidualny, w którym klient sam wybiera fundusze do swojego portfela. Każdy klient znajdzie więc swój indywidualny, bezpieczny sposób zarabiania na spokojną i godną emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *